Tag Archives креативност

6 черти от характера на креативната личност

6 черти от характера на креативната личност

от Posted on 0 Comments 1 min read 1280 views

Има няколко черти на характера, които повечето креативни личности притежават или са възпитали сами в себе си ...

Inspiration everywhere

от Posted on 0 Comments 1 min read 1032 views

Липсва ви вдъхновение? – Отварете YouTube, напишете David Guetta и гледайте. Всеки клип е уникално разказан текст ...